tənəzzül

tənəzzül
is. <ər.>
1. Enmə, aşağı düşmə; geriləmə, dala getmə, geri getmə, inkişafdan qalma (tərəqqi ziddi). İnkişaf və tənəzzül. Kapitalizmin tənəzzülü. Tənəzzül etmək – enmək, aşağı düşmək, geriləmək, geri getmək, dala getmək. Hacı Nəsirin ticarət işləri tənəzzül etməyə, yavaş-yavaş var-yoxu əlindən çıxmağa başladı. S. S. A.. Şərq aləmi get-gedə tənəzzül edirdi. S. H..
2. məc. Düşkünlük, rəzalət, özünü alçaltma, heysiyyətini itirmə. Cuma bu vaxta qədər belə bir şərəfsizliyə, tənəzzülə dözdüyünə indi təəccüb etməyə başlayırdı. Ə. Ə..
◊ Tənəzzül etmək – özünə eyib, ar bilməmək, özü üçün alçaqlıq hesab etməmək, iltifat göstərmək. Xəspuşlardan birisi: – Xoş gördük, Varis bəy! Sən də tənəzzül edib bizim şəhərimizə gəlmisən? A. Ş.. Adil və Aqil də bilirdi ki, Mirzə Valeh tənəzzül edib gəlməyəcəkdir. S. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • tənəzzülən — ə. utənəzzül edərək, geriləyərək …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təfəzzül — ə. lütf etmə, mərhəmət etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • təğəzzül — ə. 1) qəzəl söyləmə; 2) lirika; 3) gözəli şeirlə tərənnüm etmə, gözəli tərifləmə; 4) gözələ pərəstiş etmə …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • tənəzzül — ə. 1) aşağı düşmə; enmə, geriləmə; 2) özünü aşağı tutma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Comparison of eDonkey software — The following tables compare general and technical information for a number of available applications supporting the eDonkey network. Contents 1 General 2 Features 3 Features (continued) 4 Versions …   Wikipedia

  • Parque Nacional de Kalesar — Saltar a navegación, búsqueda Parque Nacional de Kalesar …   Wikipedia Español

  • English words with uncommon properties — For the purposes of this article, any word which has appeared in a recognised general English dictionary published in the 20th century or later is considered a candidate. For interest, some archaic words, non standard words and proper names are… …   Wikipedia

  • E-Mule — eMule Downloadübersicht bei eMule 0.48a Basisdaten Entwickler …   Deutsch Wikipedia

  • EMule — Downloadübersicht bei eMule 0.48a Basisdaten Entwickler …   Deutsch Wikipedia

  • Emule — Downloadübersicht bei eMule 0.48a Basisdaten Entwickler …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”